Funderar du på att flytta hemifrån bör du fundera på om du kommer att bo själv eller om du kommer bo tillsammans med någon och isåfall vem du ska bo med. Om du ska flytta ihop med en kompis kommer det inte vara något problem juridiskt sett, men om du ska flytta ihop med en flickvän/pojkvän kommer ni betraktas som sambos och då kommer ni behöva följa sambolagen.

I synnerhet om parterna för sambor gäller enbart att de ska dela på den gemensamma bostaden samt bohag (möbler, mattor, allt som är köpt till bostaden) och  husgeråd som är inköpt för gemensamt bruk. Om förhållandet skulle ta slut och paret skulle gå skilda vägar kan det leda till tvister.  Dessa tvister kan uppstå om man inte har  inte skrivit ett samboavtal och om parterna haft olika ekonomiskt ansvar för bostaden.

Ett samboskap upphör antingen genom att ni gör slut eller om någon av er skulle dö. Det finns regler om vad som gäller vid en sambodelning och dessa regler finns i sambolagen. Det finns möjlighet att, i skriftlig form, komma överens om att lagen inte ska gälla för er och ert samboförhållande. Man behöver inte registrera ett sånt avtal hos någon myndighet.

Samäganderättsavtal kan ni behöva skriva ibland och det är ett avtal där det står vad som ägs gemensamt. När sambor köper något tillsammans eller liknande är det bra om båda antecknas som köpa på köpehandlingar som till exempel kvitton etc. Skulle bara en av er stå som ägare kan det finnas en risk att endast denna person antas vara ägare till egendomen vid eventuell separation eller vid tvist.

Ett avtal där det framför vilken egendom som skaffats kan vara smart att upprätta för där framgår det vilken egendom som skaffats och betalats av er båda, trots att den endast står skriven på en av er. Detta avtal kan även gälla egendom där ni båda står skrivna som köpare om ni vill göra tydligt hur stor del var och en av er har betalat. Alla typer av egendom omfattas i ett sådant avtal. Avtalet omfattas av de regler som finns i lagen om samäganderätt.