Har du köpt en tröja på nätet ? Då får du lämna tillbaka den.

Den här lag innehåller lagar om konsumentskydd vid distansavtal.

Lagen om distansavtal handlar om då du som konsument köper någonting via tex. internet alltså det sker inte person mot person. Telefonförsäljning är också en typ av distansavtal och då du ska hämta ut en vara i butik som du har handlat på internet.

Avtal utanför affärslokaler handlar om då du köper en vara person mot person men utanför säljarens lokal, ett exempel på det är hemförsäljning.

När man handlar på distans har man oftast 14 dagrar ångerätt, men när man köper en livförsäkring gäller inte 14 dagar, då har man 30 dagars ångerätt.

När man har fått hem information om avtalet börjar ångrätten gälla 14 eller 30 dagar framåt.

När konsumenten ångrar sig och man har meddelat företaget är man inte längre bunden till avtalet man gått med på, men företaget kan kräva en viss summa för ersättning för tjänsten om det har börjat med att göra tjänsten.

När man ingår ett avtal på distans har det sen 1 juli 2016 blivit ett krav på att ett skriftligt avtal måste finnas, så ett muntligt avtal på distans är inte ett riktigt avtal och gäller inte och man måste skriva under avtalet för att det ska gälla,