När ett företag utför en tjäns åt dig så är det konsumenttjänstlagen som gäller. Lagen är då tvingande till konsumentens förmån. Ett företag får inte ge dig sämre villkor än de som är i lagen.

Lagen omfattar en näringsidkare och en konsument där konsumenten köper en tjänst av en näringsidkare och den lagen är en skyddande lag för konsumenten.

Lagen gäller vid lösa saker men det finns undantag, man kan tänka sig bara av namnet på lagen att den gäller alla tjänster men den gör inte det, undantagen som finns är att den inte gäller tjänster som angår människan eller djuren tex. att gå till frisören eller veterinären.

lagen gäller då man utför ett arbete på en lös sak tex. laga en bil eller utföra en tjänst på en fast sak som tex. husrenovering och målningsarbeten, den gäller också om man vill förvara en lös sak som tex. en båt eller möbler.

Du som konsument kan ställa krav på näringsidkaren att den som utför tjänsten har rätt kompetens och utbildning, att tjänsten utförs på ett sätt som är rätt osv, du kan också sätta kravet att om den tjänsten inte är till nytta ska du bli informerad om det så du inte köper något i onödan.

Du som konsument har rätt att reklamera om du tycker att tjänsten du har köpt är felaktig, tex att tjänsten är inte gjort av en person som har kompetens, att tjänsten inte stämmer med vad du och näringsidkaren har avtalat om eller om du är missnöjd med resultatet och att den inte stämmer med vad ni kommit överens om.

Alltså får du som konsument reklamera och det ska du göra så fort du upptäcker ett fel.

Om de skulle hända att du upptäcker ett fel så kan du kräva en hel del saker, tex att det reparerar felet, du kan kräva prisavdrag du kan ångra köpet, och du kan kräva skadestånd.

Om näringsidkaren blir sen med arbetet p.g.a. dom och inte dig kan du säga upp avtalet och kräva skadestånd,du kan också be dom göra klart arbetet men du kan hålla inne din betalning tills det är klara med arbetet

Näringsidkare till konsumenten

Om du som konsument avbeställer en tjänst innan dom är klara med arbetet kan näringsidkaren kräva ersättning för det. om konsumenten inte betalar i tid kan näringsidkaren ställa in arbetet tills konsumenten betalat.