Gäller när ett företag säljer varor till dig. Det står vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du kan kräva av företaget i lagen.

Är en tvingande lag till konsumentens förmån. Företagen får alltså inte ge sämre villkor än vad som står i lagen. Denna lag gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till ett nedsatt pris.

Lagen gäller när:

  • Köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar.
  • Byte av lösa saker
  • Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt

Här hittar du mer information om Konsumentköplagen.
Källa: hallakonsument.se