Genom att göra en budget får man en bra översikt över sin ekonomi och då kan man bland annat se vart pengarna går och om det man på något sätt kan dra ned på någon kostnad.

  1. Börja med inkomsterna och skriv ner hur stor din inkomst är varje månad. Har du samma inkomst varje månad blir det enkelt. Har du däremot en oregelbunden inkomst får du uppskatta på ett ungefär hur stor din inkomst är varje månad. Glöm inte att barnbidrag och liknande också är inkomstkällor och inte bara lön.
  2. Skriv sedan ner utgifterna. Glöm inte små utgifter som till exempel om du köpt en kaffe, bussbiljett eller parkering. När du skriver in dina utgifter bör du kolla på gamla kvitton och se till att summorna blir realistiska och stämmer överens med verkligheten. 
  3. När du sedan sammanställt dina utgifter gör du en budget. Då sätter du in en summorna du behöver för att klara månaden på en kategori. Kolla på utgifterna och se så det går ihop. Lägger du 300 kr på en sak får du tänka om det är rimligt att lägga 150 kr där istället eller om det blir för snålt. Tänk på att du kan ta cykeln istället för bussen och då kan du dra ner summan på just det.
  4. När månaden är slut sammanställer du din budget och kollar vilka utgifter som du skulle kunna minska på något sätt för att spara ännu mer till nästa månad.

Här nedan har du ett exempel på en månadsbudget.

Intäkter: Utgifter och kostnader Budget:
Lön Mat
Bidrag Hygienartiklar & tandvård
Annat Kläder & skor
Summa intäkter: Fritidsaktiviteter
Skatt Mobilabonnemang
Nettosumma: Bredband
Försäkringar
Förbrukningsvaror
Hemutrustning
Tidningar
Bil
Bostad
El
Lån
Kollektivresor
Mediciner/läkarbesök
Sparande
Övrigt
Summa kostnader: